Du är här just nu
Välj ditt språk

pilgrimsleder i Småland och på Öland


En helhetsbild av pilgrimsleder i Småland finns på Visitsmalands webbplats.

Här finner du kartor som ger en uppfattning om ledens sträckning. Ledbeskrivningar, fördjupningar och "Äta och bo" är samma som på Visitsmalands webbplats.

Utöver nämnda leder pågår arbete med att dra leder på flera andra platser i Småland och på Öland. Det sker ofta i samarbete mellan församlingar, hembygdsföreningar, turistnäring och kommuner. - Nya leder är välkomna att publicera kartor mm på denna webbplats.

nya pilgrimsleder


• Nydalaleden tar vid där en pilgrimsled i Skåne slutar. Nydalaleden börjar sydväst om Markaryd och följer sedan Lagan. Orter längs leden är bl.a. Ljungby och Värnamo. Efter Värnamo viker leden av åt nordost, för att sluta i Nydala.
• Den del av Västra Sigfridsleden som först blir färdig börjar i Växjö, passerar Alvesta och Moheda och fortsätter till Nydala.
Äldre leder


- Munkaleden är en av Sveriges första moderna pilgrimsleder och omfattar sträckan Nydala – Byarum.
- Franciskusleden hör också till de leder som funnits i flera år. Den börjar i Jönköping och slutar i Alvastra. I Alvastra tar Klosterleden vid, för fortsatt vandring till Vadstena.

Ledernas märkning


I Växjö Domkyrka finns ursprunget till märket för Pilgrimsleder Småland-Öland. Ursprungligen syftar symbolen på den helige Sigfrid, Smålands missionär. De tre korsen i S:et avser Sigfrids systersöner och medhjälpare. När vi fick tillåtelse att använda symbolen i domkyrkan som pilgrimsmärke fanns några olika tankar:

- Växjö domkyrka som en central och välbesökt kyrka i Småland och Växjö stift.
- I S:et finns en association till Smålands slingrande vägar.

Lederna märks så att det det ska vara lika lätt att vandra från söder till norr som i motsatt riktning. I städer och tätorter märks normalt leden inte ut. Kartorna visar var leden kommer in i en stad och var den kommer ut.

Nedan finns Västra Sigfridsledens märkning. Nydalaleden märks på samma sätt, men med dess namn.Munkaleden och Franciskusleden fanns innan Pilgrimsleder Småland-Öland och har därför ne egen märkning. Nya leder i området erbjuds använda märkningen för Pilgrimsleder Småland-Öland.