Du är här just nu
Välj ditt språk

Vad behövs för vandringen?


Till det yttre behöver en pilgrim inget annat än varje annan vandrare: Bra skor, lämpliga kläder samt den mat och utrustning som lämpar sig för vandringens längd.

Till det inre kan pilgrimens utrustning vara annorlunda:
• Ett pilgrimspass, där syfte och mål med vandringen formuleras.
• Böner,  bibelord och psalmer - ord för samtalet med Gud.
• Ord och tankar kring vad pilgrimsvandring är.

Yttre och inre vandring


Pilgrimsvandring har ett yttre mål, ofta en kyrka eller en helig plats. De flesta pilgrimsvandrare har även ett inre mål. Det inre målet  hos en medeltidsmänniska kunde vara att sona ett brott eller att offra vandringen till Gud för någon annan.

Den inre vandringen och det inre målet hos nutidsmänniskan rör sig ofta kring att få tid att tänka färdigt kring något. De som vandrar länge söker ofta en ny ansatspunkt i livet.


Väg och mål


Några unga människor från forna Östeuropa var volontärer på pilgrimsgården i Trondheim. De sammanfattade sina erfarenheter av den nordiska pilgrimstanken så här:

"Vi har lärt oss att vägen, inte enbart målet, är viktig. - Vi önskar att ni skulle lära er att målet, inte enbart vägen, är viktigt."